Ksero, druk, wydruki – Kraków

KLAUZULA RODO

Wszystkich składających zamówienia oraz przekazujących swoje dane kontaktowe informujemy:

1. Administratorem danych jest firma FHU KSEROPAK z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/1 31-025 Kraków. [email protected]
2. Celem zbierania danych jest wykonywanie usług i realizowanie zamówień zleconych przez Zamawiającego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń i wykonania usług druku oraz innych mieszczących się ofercie firmy KSEROPAK. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usług i realizacja zamówień.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.